page_banner

Mahsulotlar

Seramika o'z-o'zidan tekislanadigan rulmanlar
Belgilanish Umumiy o'lcham O'rnatish o'lchami (mm)
(mm) r da Da ra
d D B min min maks maks
Milodiy 135 yil 5 19 6 0.3 7 17 0.3
Milodiy 126 yil 6 19 6 0.3 8 17 0.3
Milodiy 127-yil 7 22 7 0.3 9 20 0.3
Milodiy 108 yil 8 22 7 0.3 10 20 0.3
Milodiy 129-yil 9 26 8 0,6 13 22 0,6
Milodiy 1200 yil 10 30 9 0,6 14 26 0,6
Milodiy 2200 yil 10 30 14 0,6 14 26 0,6
1300 yil 10 25 11 0,6 14 31 0,6
2300 yil 10 25 17 0,6 14 31 0,6
Milodiy 1201 yil 12 32 10 0,6 16 28 0,6
Milodiy 2201 yil 12 32 14 0,6 16 28 0,6
Milodiy 1301 yil 12 37 12 1 17 32 1
Milodiy 2301 yil 12 37 17 1 17 32 1
Milodiy 1202 yil 15 35 11 0,6 19 31 0,6
Milodiy 2202 yil 15 35 14 0,6 19 31 0,6
Milodiy 1302 yil 15 42 13 1 20 37 1
Milodiy 2302 yil 15 42 17 1 20 37 1
Milodiy 1203 yil 17 40 12 0,6 21 36 0,6
Milodiy 2203 yil 17 40 16 0,6 21 36 0,6
Milodiy 1303 yil 17 47 14 1 22 42 1
Milodiy 2303 yil 17 47 19 1 22 42 1
Milodiy 1204 yil 20 47 14 1 25 42 1
Milodiy 2204 yil 20 47 18 1 25 42 1
Milodiy 1304 yil 20 52 15 1.1 26.5 45.5 1
Milodiy 1304 yil 20 52 21 1.1 26.5 45.5 1
Milodiy 1205 yil 25 52 15 1 30 47 1
Milodiy 2205 yil 25 52 18 1 30 47 1
Milodiy 1305 yil 25 62 17 1.1 31.5 55.5 1
Milodiy 2305 yil 25 62 24 1.1 31.5 55.5 1
Milodiy 1206 yil 30 62 16 1 35 57 1
Milodiy 2206 yil 30 62 20 1 35 57 1
Milodiy 1306 yil 30 72 19 1.1 36.5 65.5 1
Milodiy 2306 yil 30 72 27 1.1 36.5 65.5 1
Milodiy 1207 yil 35 72 17 1.1 41.5 65.5 1
Milodiy 2207 yil 35 72 23 1.1 41.5 65.5 1
Milodiy 1307 yil 35 80 21 1.5 43 72 1.5
Milodiy 2307 yil 35 80 31 1.5 43 72 1.5
Milodiy 1208 yil 40 80 18 1.1 46.5 73.5 1
Milodiy 2208 yil 40 80 23 1.1 46.5 73.5 1
Milodiy 1308 yil 40 90 23 1.5 48 82 1.5
Milodiy 2308 yil 40 90 33 1.5 48 82 1.5
Milodiy 1209 yil 45 85 19 1.1 51.5 78.5 1
Milodiy 2209 yil 45 85 23 1.1 51.5 78.5 1
Milodiy 1309 yil 45 100 25 1.5 53 92 1.5
Milodiy 2309 yil 45 100 36 1.5 53 92 1.5
Milodiy 1210 yil 50 90 20 1.1 56.5 83.5 1
Milodiy 2210 yil 50 90 23 1.1 56.5 83.5 1
Milodiy 1310 yil 50 110 27 2 59 101 2
2310 yil 50 110 40 2 59 101 2
Milodiy 1211 yil 55 100 21 1.5 63 92 1.5
Milodiy 2211 yil 55 100 25 1.5 63 92 1.5
Milodiy 1311 yil 55 120 29 2 64 111 2
Milodiy 2311 yil 55 120 43 2 64 111 2
Milodiy 1212 yil 60 110 22 1.5 68 102 1.5
Milodiy 2212 yil 60 110 28 1.5 68 102 1.5
Milodiy 1312 yil 60 130 31 2.1 71 119 2
Milodiy 2312 yil 60 130 46 2.1 71 119 2
Milodiy 1213 yil 65 120 23 1.5 73 112 1.5
Milodiy 2213 yil 65 120 31 1.5 73 112 1.5
Milodiy 1313 yil 65 140 33 2.1 76 129 2
Milodiy 2313 yil 65 140 48 2.1 76 129 2
Milodiy 1214 yil 70 125 24 1.5 78 117 1.5
Milodiy 2214 yil 70 125 31 1.5 78 117 1.5
Milodiy 1314 yil 70 150 35 2.1 81 139 2
Milodiy 2314 yil 70 150 51 2.1 81 139 2
Milodiy 1215 yil 75 130 25 1.5 83 122 1.5
Milodiy 2215 yil 75 130 31 1.5 83 122 1.5
Milodiy 1216 yil 80 140 26 2 89 131 2
Milodiy 2216 yil 80 140 33 2 89 131 2
Milodiy 1217 yil 85 150 28 2 94 141 2
Milodiy 2217 yil 85 150 36 2 94 141 2